Vacature: Internist - Intensivist

Logo Rivas Zorggroep
Functie
Internist - Intensivist (0,6 - 0,8 FTE)
Datum
10-08-2017
Provincie
Zuid-Holland 
Instelling
Functie-omschrijving

Als internist - intensivist maakt u deel uit van de vakgroep interne geneeskunde van de Coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf (MSB) Matrix u.a. In het kader van de implementatie van de Kwaliteitsrichtlijn Intensive care wordt ook een vakgroep Intensive care gevormd bestaande uit vijf intensivisten. 

 

De intensivisten vormen samen de medische leiding op de Intensive Care. Zij zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en verlenen medische zorg aan de patiënten. Daarnaast organiseert u samen met de internisten de algemene interne zorg voor Rivas Zorggroep.

 

Werkzaamheden:

  • alle patiëntenzorg gerelateerde werkzaamheden op de afdeling Intensive Care, dit wordt gecombineerd met werkzaamheden als algemeen internist;
  • actieve bijdrage aan onderwijs voor co-assistenten, arts-assistenten en verpleegkundigen;
  • betrokkenheid bij de ontwikkeling en implementatie van strategie en beleid van de afdeling en het ziekenhuis.
Omschrijving afdeling

De vakgroep levert medisch specialistische zorg aan het Beatrixziekenhuis, onderdeel van de ketenorganisatie Rivas Zorggroep bestaande uit o.a. verpleeghuizen en thuiszorg. In 2016 is Rivas Zorggroep als eerste ketenorganisatie JCI geaccrediteerd.


Met een groot aantal gedreven professionals staat het Beatrixziekenhuis garant voor hoogwaardige medisch specialistische zorg, met moderne medische voorzieningen en een breed aanbod van specialismen. Mensgerichte zorg volgens de JCI-normen en het Planetree concept staan voorop.

 

Werken bij ons kenmerkt zich door korte lijnen en een plezierige werksfeer, met ruimte voor inspirerende en ondernemende medisch specialisten. De onderlinge betrokkenheid tussen de Raad van bestuur en medische staf is groot hetgeen zich onder meer uit in het implementeren van duaal management. Raad van Bestuur en medische staf trekken gezamenlijk op om een gezonde en competitieve organisatie te behouden. 
Het EPD is geheel vernieuwd en wordt ketenbreed ingezet. Door onze alliantie met de zorgverzekeraar onder de noemer Kwaliteit als Medicijn worden diverse zorgvernieuwende projecten opgezet.

 

Op de IC-afdeling wordt algemene medische en chirurgische IC zorg geleverd, met uitzondering van zorg voor cardio-, en neurochirurgische patiënten, waarbij één bed geoormerkt is als 24 uurs verkoeverfaciliteit. Op de IC zijn de intensivisten als hoofdbehandelaar medisch eindverantwoordelijk voor de patiëntenzorg. De IC beschikt over zes bedden, waarvan vier bedden uitgerust zijn voor invasieve en non-invasieve beademingspatiënten. De afdeling beschikt over CVVH(D) en non-invasieve cardiac output meting. Het ziekenhuis heeft een Spoed Interventie Team (SIT) onder verantwoordelijkheid van de intensivist.

Reden vacature

In verband met de pensionering van een van onze intensivisten, zoeken wij een internist - intensivist.

Arbeidsvoorwaarden  

U wordt lid van het MSB. U heeft een kennismakingsperiode van zes maanden. Toetreding tot het MSB geschiedt bij gebleken geschiktheid conform de regels van het MSB. Het MSB hanteert een in- en uitverdienregeling. Daarnaast wordt u lid van de Vereniging Medisch Staf. Verder biedt de functie:

  • een werkplek in een toekomstgericht ziekenhuis met ambities;
  • een interessante patiëntenpopulatie met uitdagende pathologie;
  • een prettige intercollegiale sfeer;
  • korte lijnen met andere medisch specialisten en huisartsen.
Vacaturenummer
MedWeb 774316
Solliciteren
Informatie bij
Deze vacature blijft staan tot 01-09-2017