Vacature: Medisch diensthoofd Radiotherapie – Oncologie

Logo UZ Leuven
Functie
Medisch diensthoofd Radiotherapie – Oncologie
Datum
10-07-2018
Provincie
Vlaams-Brabant (Belgie)  
Instelling
Functie-omschrijving

UZ Leuven profileert zich als Europees centrum voor topgeneeskunde, ontwikkelingsgeneeskunde en klinisch onderzoek. Continue investeringen op zowel menselijk, wetenschappelijk als technologisch vlak zorgen voor de handhaving en verdere versterking van deze internationale expertpositie in diverse geneeskundige disciplines. In symbiose met de universitaire opdracht is de patiëntenzorg permanent voorwerp voor kritische reflectie en toetsing. UZ Leuven draagt, in dialoog met de faculteit geneeskunde, bij tot de verdere ontwikkeling in de opleiding van de medici. Binnen een complexe organisatiestructuur met bijna 10 000 gedreven medewerkers staan kwalitatieve patiëntenzorg op maat, multidisciplinaire samenwerking, professionalisme, innovatie en continue opleiding centraal. De dienst Radiotherapie-Oncologie in UZ Leuven speelt een leidende rol in nationale en Europese organisaties. Momenteel zijn er 8 stafplaatsen voor radiotherapeuten en 9 assistenten in opleiding. Samen met 6 fysici en 28 technologen dragen zij zorg voor 2 400 bestraalde patiënten per jaar door behandelingen met 5 lineaire versnellers. De brachytherapie-afdeling beschikt over PDR- en HDR-voorzieningen. De dienst is ingebed in het Leuvens Kanker Instituut (LKI), waarin een intensieve samenwerking bestaat met andere klinische en diagnostische disciplines in dagelijkse patiëntenzorg. Momenteel is UZ Leuven op zoek naar een:

 

Medisch diensthoofd Radiotherapie – Oncologie 

 

Wat uw functie inhoudt:

Het medisch diensthoofd bepaalt in overleg met de directie het strategisch beleid van zijn/haar afdeling en vertaalt dit beleid in concrete, te realiseren doelstellingen. Deze situeren zich zowel op het vlak van klinische praktijk, klinisch wetenschappelijk onderzoek als op het vlak van opleiding en onderwijs.

• U draagt de visie en waarden van UZ Leuven als internationaal medisch expertcentrum uit.

• U staat garant voor continue optimalisering en innovatie binnen uw vakgebied. U weet uw medewerkers te inspireren en constructief aan te sturen om kwaliteitsgericht en vernieuwend te werken en u staat eveneens in voor de begeleiding van de opleiding van de GSO’s.

• U zal, naast de transmurale dimensie in uw opdracht, ook aandacht besteden aan het uitbouwen van de academische dimensie van de dienst.

 

 

Functie-eisen

Wat wij vragen:

U behaalde een erkend diploma in België/ Europese Unie als arts en specialist in radiotherapie-oncologie.

• U heeft autoriteit in de klinische radiotherapieoncologie, onderwijs en onderzoek, zoals blijkt uit publicaties en internationale erkenning.

• U heeft ervaring in samenwerking met de andere disciplines in de oncologische zorgprogramma’s en beschikt over de noodzakelijke leidinggevende en communicatieve kwaliteiten.

• U heeft interesse voor klinisch wetenschappelijk onderzoek en bent bereid bij te dragen in de opleiding van geneesheer-specialisten.

 

Omschrijving afdeling

Wat wij u bieden:

Een boeiende en complexe ziekenhuisorganisatie met continue uitdagingen op inhoudelijk vlak. • Een degelijk personeelsstatuut met talrijke extralegale voordelen.

 

Vacaturenummer
1810/MedWeb 774633
Solliciteren
Informatie bij
Deze vacature blijft staan tot 21-08-2018