Privacy Statement

Privacy-verklaring MedWeb B.V.

MedWeb BV, voorheen MedWeb Nederland, is een onafhankelijke internetuitgever van www.medweb.nl , internetsite voor artsen, en www.medschool.nl , nascholingsplatform voor artsen. Daarnaast bouwt en onderhoudt MedWeb B.V. andere websites onder de handelsnaam MedWeb Development Lab. MedWeb B.V. is eigendom van Jan Pieter Gallas, medievist te Amsterdam en Rob Gallas, internist te Zeist.

De website www.medweb.nl is voor eenieder geheel vrij toegankelijk. Sommige applicaties zijn echter besloten en kunnen na aanmelding bij MedWeb uitsluitend door geregistreerde deelnemers bezocht worden. Daarbij wordt via een elektronisch formulier uitsluitend die persoonlijke informatie gevraagd die noodzakelijk is ter verificatie bij het BIG-register, voor een veilig en correct uitwisselen van wachtwoorden tussen u en MedWeb en tijdige inlichtingen omtrent spoedeisende informatieuitwisseling, bijvoorbeeld van overheidswege. De gegevens worden opgeslagen in een strikt beveiligde database, ontoegankelijk voor anderen dan werknemers van MedWeb B.V.

De persoonlijke informatie wordt nimmer verhandeld of te gelde gemaakt. Evenmin wordt deze persoonlijke informatie zonder voorafgaande toestemming van de internetgebruiker doorgegeven aan derden. De gegevens worden gedurende vijf jaar bewaard.

Geregistreerde artsen kunnen schriftelijk de eigen informatie opvragen bij MedWeb Nederland B.V., Melkpad 37,1217 KB Hilversum. Verandering of verwijdering uit de database kan telefonisch (035 6211211) of per e-mail (info@medweb.nl) worden doorgegeven. Overige vragen over de privacy kunnen eveneens telefonisch of per e-mail worden gesteld.

MedWeb Nederland B.V. onderschrijft de Privacy-gedragsregels voor internetbedrijven van de Consumentenbond. Voor de afhandeling van klachten kan men terecht bij de College Bescherming Persoonsgegevens, Prins Clauslaan 20, Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, telefoon: 070-3811300, Fax: 070 3811301, Internet: http://www.cbpweb.nl/ .

Sponsorgelden en externe financiele bronnen

MedWeb is onafhankelijk van sponsorgelden. Behoudens de advertenties hebben externe partijen geen invloed op de medische content binnen MedWeb.nl

Advertenties

MedWeb accepteert advertenties op haar website. Deze advertenties zijn als zodanig duidelijk aangegeven.